Misija

 Uzlabot cilvēku dzīvi, sniedzot pakalpojumus ar viediem risinājumiem. 

Vērtības

- Profesionalitāte
- Atbildība
- Novatoriskums
- Pilnveidošanās
- Līderība