2018-05-31

2018-05-31

Civinity saņem VID atzinību kā godprātīgs nodokļu maksātājs

Civinity Latvia grupas uzņēmumi ir saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pateicību, kā godprātīgi un atbildīgi nodokļu maksātāji. Pateicības vēstulē VID atzīmē, ka esam Latvijas izcilnieku vidū un saka paldies par sekmīgo sadarbību un godprātīgo attieksmi pret Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem un viņu kopējo labklājību. Tāpat VID norāda, ka uzņēmumu nomaksātie nodokļi ir ļoti svarīgi valsts funkciju nodrošināšanai attīstībai un izaugsmei.

VID regulāri izvērtē nodokļu saistību izpildi mūsu valstī. Veicot šo uzdevumu, jau piekto gadu VID izveidojis to uzņēmumu sarakstu, kuri godprātīgi pildījuši normatīvajos aktos noteikto un kuru veiktās nodokļu iemaksas budžetā pagājušajā gadā pārsniedza 100 000 eiro. Atzinīgi vērtējot šādu uzņēmumu atbildīgo attieksmi pret nodokļu nomaksu, VID ir nosūtījis šiem uzņēmumiem pateicības rakstus, kuros arī apliecina, ka līdz nākamā gada 1.maijam tiem nav paredzēts veikt nodokļu kontroles pasākumus. Kopumā VID Latvijā ir izcēlis un izteicis pateicību 2236 uzņēmumiem, tai skaitā arī AS Hausmaster, SIA " CS Apkope" un SIA " VBS Serviss" .

Veidojot šo sarakstu, tiek rūpīgi izvērtēta VID rīcībā esošā informācija. Tā piemēram, tiek vērtēts, vai nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu, kāds ir darba ņēmēju vidējās darba samaksas apmērs un kāds ir samaksāto nodokļu apjoms attiecībā pret apgrozījumu. Tāpat tiek vērtēts arī tas, vai uzņēmums deklarē PVN atmaksu no budžeta, vai strādā ar peļņu vai zaudējumiem, vai VID rīcībā  ir riska informācija nodokļu, muitas vai akcīzes jomā, t.sk., vai nodokļu maksātāja darījuma partneri nav uzskatāmi par riskantiem, kā arī tas, vai VID rīcībā nav informācija par veiktiem aizdomīgiem darījumiem.

Pateicības vēstules: AS Hausmaster, CS ApkopeVBS Serviss.