Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/civinity.eu/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /var/www/civinity.eu/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /var/www/civinity.eu/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Civinity aptur obligāciju programmas I daļas piedāvājumu un plāno to atjaunot līdz šī gada septembrim

2017-06-13

2017-06-13

Civinity aptur obligāciju programmas I daļas piedāvājumu un plāno to atjaunot līdz šī gada septembrim

Saskaņā ar AS „Civinity” („Sabiedrība”) obligāciju, kuru pamatsumma sasniedz līdz 10 000 000 EUR, piedāvājuma programmas bāzes prospekta, kuru Lietuvas banka apstiprinājusi ar 2017. gada 29. maija lēmuma (lēmums par bāzes prospekta apstiprināšanu Nr. 241-97, turpmāk tekstā – Bāzes prospekts) daļu „Piedāvājuma atsaukšana, apturēšana vai atlikšana” un citām saistītajām Bāzes prospekta daļām, Sabiedrība informē, ka Sabiedrības valde pēc apspriešanās ar piedāvājuma starpnieku SAS FMI „Orion securities” 2017. gada 13. jūnijā nolēma apturēt obligāciju programmas I daļas (līdz 5 000 000 EUR) piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums).

Piedāvājumu nolemts uz laiku atlikt, ņemot vērā to, ka Sabiedrība un tās darbību finansējošā banka tiecas pārskatīt Sabiedrības attīstības finansēšanas iespējas. Tā kā obligāciju Piedāvājums ir izraisījis investoru interesi, Sabiedrība tiecas Piedāvājumu atjaunot līdz 2017. gada septembrim.

Sabiedrība arī informē, ka obligāciju I daļas parakstīšanās pieteikumi (angl. Subscriptions), kas iesniegti investētājam, vairs nav spēkā un visi investoru, kuri ir veikuši maksājumus, veiktie maksājumi par Sabiedrības obligācijām tiks tiem atmaksāti nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no šī paziņojuma publiskošanas dienas.

Jebkādi Sabiedrības lēmumi par Piedāvājuma atjaunošanu, tā grafika izmaiņām un citiem noteikumiem (ja tādi būtu) tiks paziņoti tādā pašā veidā, kā tiek paziņots Bāzes prospekts. Tāpat, ja būs nepieciešams, pirms Piedāvājuma atjaunošanas Sabiedrība vērsīsies pie Lietuvas bankas, lai tā apstiprina Bāzes prospekta pielikumu, kurš pēc apstiprināšanas tiks paziņots tādā pašā veidā kā pats Bāzes prospekts.