Atkritumu apsaimniekošana

Šķirojot atkritumus un palīdzot sagatavot otrreizējās pārstrādes izejvielas, jūs varat ne tikai dot savu ieguldījumu dabas saudzēšanā, enerģijas taupīšanā un dabas resursu aizsardzībā, bet arī sekmēt izgāztuvju apjomu samazināšanos. Lielisks un motivējošs piemērs ir otrreizējās pārstrādes papīra lietderība: pārstrādājot 1 tonnu papīra, iespējams pasargāt 17 kokus no nociršanas un ietaupīt 25 tūkst. litrus ūdens, kā arī tik daudz enerģijas, cik vajadzīgs, lai nodrošinātu vidēja lieluma ēkas apkuri 6 mēnešu garumā. Šis un daudzi citi piemēri pierāda atkritumu šķirošanas nozīmi vides saudzēšanā. Pielietojot uzkrātās zināšanas un ietaupot jūsu laiku, mēs varam piedāvāt šādus pakalpojumus:

  •  Atkritumu šķirošana
  • Atkritumu pagaidu uzglabāšana
  • Atkritumu savākšana un izvešana