2017-06-13

2017-06-13

Civinity stabdo obligacijų programos I dalies siūlymą ir planuoja jį atnaujinti iki šių metų rugsėjo mėnesio

Vadovaudamasi AB „Civinity“ („Bendrovė“) obligacijų, kurių pagrindinė suma siekia iki 10 000 000 EUR, siūlymo programos bazinio prospekto, kurį Lietuvos bankas patvirtino 2017 m. gegužės 29 d. (sprendimas dėl bazinio prospekto patvirtinimo Nr. 241-97, toliau – Bazinis prospektas) dalimi „Siūlymo atšaukimas, sustabdymas arba atidėjimas“ ir kitomis susijusiomis Bazinio prospekto dalimis, Bendrovė informuoja, kad Bendrovės valdyba, pasitarusi su siūlymo tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, 2017 m. birželio 13 d. nusprendė sustabdyti I obligacijų programos dalies (iki 5 000 000 EUR) siūlymą (toliau – Siūlymas).

Siūlymą nuspręsta laikinai atidėti atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė ir jos veiklą finansuojantis bankas siekia peržiūrėti Bendrovės plėtros finansavimo galimybes. Kadangi obligacijų Siūlymas sulaukė investuotojų susidomėjimo, Bendrovė ketina atnaujinti Siūlymą iki 2017 m. rugsėjo mėnesio.

Bendrovė taip pat informuoja, kad obligacijų I dalies pasirašymo pavedimai (angl. Subscriptions), pateikti investuotojų, yra negaliojantys ir visų investuotojų atlikti mokėjimai už Bendrovės obligacijas, kurie mokėjimus atliko, bus jiems grąžinti nedelsiant, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Bet kokie Bendrovės sprendimai dėl Siūlymo atnaujinimo, jo grafiko pakeitimo ir kitų nuostatų (jei jų būtų) bus paskelbti tokiu pačiu būdu, kaip paskelbtas Bazinis prospektas. Taip pat, esant reikalui, prieš Siūlymo atnaujinimą bus kreipiamasi į Lietuvos banką dėl Bazinio prospekto priedo patvirtinimo, kuris, jį patvirtinus, bus paskelbtas tokiu pačiu būdu, kaip paskelbtas ir pats Bazinis prospektas.