2018-01-30

2018-01-30

„Civinity“ pataria: ko tikėtis iš būsto administratoriaus?

Gyvenimas daugiabutyje – tai ne tik savo buto, bet ir bendrųjų namo patalpų valdymas bei priežiūra drauge su kaimynais. Kad šis procesas būtų sklandesnis, o gyventojai patirtų mažiau rūpesčių, jie gali sukurti namo bendriją ir namo priežiūra rūpintis patys arba patikėti pastato bei jo aplinkos priežiūrą būsto administratoriui.

Kokių paslaugų gyventojai gali tikėtis ir turėtų reikalauti iš savo namo administratoriaus? Kuo samdyti administratorių – geriau nei namo priežiūrą vykdyti patiems? Kokių gyventojų prašymų administratorius sulaukia dažniausiai?

Į šiuos ir kitus klausimus atsako „Civinity“ Lietuvos regiono vadovas Nerijus Šarauskas.

Kodėl daugiabučio priežiūrai verta rinktis administratorių? Ar yra akivaizdžių privalumų?

Rinktis vieną iš trijų galimų savo turto priežiūros formų – gyventojų teisė. Jie tai gali daryti pasitelkę ne tik administratorių ar įkūrę namo bendriją, bet ir sudarę jungtinės veiklos sutartį. Namo valdymo formos pasirinkimas dažniausiai priklauso nuo pačių gyventojų, jų tarpusavio santykių bei namo tipo, dydžio ir daugybės kitų veiksnių.

Tačiau kalbant paprastai, yra du akivaizdūs argumentai rinktis būsto administratorių. Pirmasis – administratorius visada yra nešališkas. Visų gyventojų teisės ir poreikiai, rūpesčiai ar norai administratoriui – vienodai svarbūs ir reikšmingi. Valdant bendrą turtą pasitaiko ne taip ir mažai situacijų, kuriose nešališkas moderatorius yra labai naudingas ir reikalingas, siekiant patenkinti daugumos gyventojų interesą.

Antras argumentas: būsto administratorius dažnu atveju yra pigesnis, nei bendrija. Kaip rodo patirtis – gyventojams bendrijos išlaikymas kainuoja nemažai. Žinoma, kiekviena situacija yra skirtinga, tačiau vien vertinant ekonominiu požiūriu bendrija nėra pigesnė namo valdymo forma nei administratorius.

Pastaraisiais metais ima ryškėti nauja tendencija: gyventojai pasirinkę savo namą valdyti bendrijos arba jungtinės veiklos pagrindais vis dažniau kreipiasi į administratorių dėl specifinių paslaugų suteikimo. Tai ne tik pastato priežiūros paslaugos, avarinių situacijų lokalizavimas, bet ir apskaitos, ir net namo pirmininko funkcijos atlikimas.

Yra ir daugiau argumentų: administratorius, prižiūrintis daugybę namų, turi įvairios patirties, bendradarbiauja su skirtingų sričių rangovais, pagal poreikį samdo reikiamus specialistus ir iš anksto gali laiduoti už jų darbų kokybę. Administratoriaus vadybos specialistai, nuolat prižiūrintys namo būklę, gali iškart atsakyti į kone visus su administruojamu namu susijusius gyventojų klausimus, pasiūlyti reikiamus sprendimus bei taip išspręsti gyventojams kylančius rūpesčius. Tai – pagrindinis administratoriaus darbas. Tuo tarpu bendrijos pirmininkui namo priežiūra neretai yra papildoma veikla, kurią išmanyti reikia ir specifinių žinių, ir skirti pakankamai daug asmeninio laiko.

Kokias paslaugas teikia namo administratorius?

Visų pirma – tai visų su pastatu bei jo aplinka susijusių klausimų administravimo paslaugos. Administratorius nuolat komunikuoja su gyventojais apie namo būklę, teisiškai atstovauja gyventojus, organizuoja turto savininkų susirinkimus bei balsavimus visais su namo bendro turto valdymu susijusiais klausimais, sprendžia kilusias problemas ir įgyvendina gyventojų pageidavimus dėl gyvenamosios aplinkos pagerinimo.

Būsto administratorius taip pat organizuoja namo bendrųjų konstrukcijų ir visų daugiabučio inžinerinių sistemų – šilumos, vandentiekio, nuotėkų bei elektros – priežiūrą. Mūsų specialistai reguliariai vertina situaciją name, o kartą per metus atlieka išsamų viso namo būklės įvertinimą. Su gautomis išvadomis mes supažindiname gyventojus, ypač akcentuodami namo atnaujinimo, remonto darbus, kuriuos būtina nedelsiant atlikti, siekiant išsaugoti bendrą turtą, pagerinti gyvenimo kokybę name ar net užtikrinti pačių gyventojų saugumą. Tokiems darbams dažniausiai priskiriami stogo remonto ar jo keitimo darbai, fasadų siūlių užpildymo, vandentiekio ir nuotėkų sistemų ir ypač – elektros ūkio atnaujinimo darbai. Visi minėti darbai reikalauja gyventojų pritarimo. Būtent todėl administratorius darbus planuoja, rengdamas metinius ir ilgalaikius daugiabučio priežiūros ir atnaujinimo darbų planus.

Svarbi administratoriaus teikiama paslauga – teisinga daugiabučio priežiūrai skirtų išlaidų apskaita arba, kitaip tariant, teisingas išlaidų, kurios buvo skirtos namo priežiūros darbams atlikti, išdalinimas gyventojams. Bet koks bendrųjų patalpų atnaujinimas ar remontas kainuoja visiems turto savininkams, todėl šias išlaidas proporcingai valdomam nuosavybės plotui dalina bei gyventojams pateikia namo administratorius.

Tai – svarbiausios administratoriaus funkcijos. Tačiau greta jų administratorius vykdo ir daugybę kasdienių darbų, tokių kaip avarijų daugiabučiuose šalinimas arba, gyventojų patogumui, teikia tokias paslaugas kaip pavyzdžiui, gyventojų elektros skaitiklių rodmenų deklaravimas už juos.

Kaip žinoti, kad namo administratorius dirba gerai?

Akivaizdžiausias administratoriaus darbo rodiklis – prižiūrimo namo būklė. Jei pastatas nors ir senas, bet yra tvarkingas, prižiūrėtas, gyventojai reguliariai išgirsta siūlymus atnaujinimams atlikti – vadinasi, administratorius savo darbą atlieka sąžiningai.

Kitas labai svarbus kriterijus – administratoriaus bendravimas su gyventojais. Kaip greitai specialistai atsako į klausimus, ar registruoja gyventojų paklausimus ir problemas, kaip į juos reaguoja? Kiek susirinkimų su gyventojais, skirtų namo aktualijoms aptarti, yra organizuojama per metus? Ar gyventojai yra nuolat informuojami apie name atliekamus darbus?

Pavyzdžiui, „Civinity“ įmonių grupei priklausančios bendrovės turi profesionalų skambučių centrą, kuris leidžia registruoti ir sekti visas gyventojų užklausas, kontroliuoti klausimų sprendimo eigą ir reguliariai informuoti gyventojus apie situaciją name.

Atsakę į visus minėtus klausimus, gyventojai gali labai tiksliai įvertinti būsto administratoriaus veiklą.