2017-05-30

2017-05-30

Civinity išleis obligacijų emisiją

Būsto ir komercinių pastatų administravimo įmones Baltijos šalyse valdanti bendrovė AB „Civinity“, ketina išplatinti iki 10 mln. EUR vertės obligacijų, pirmajame etape viešai siūlant iki 5 mln. EUR vertės obligacijų emisiją. Įmonių grupės planuose – tolimesnė plėtra bei pozicijų rinkoje įtvirtinimas. Bendrovė taip pat skelbia savo finansinius rezultatus: praėjusiais metais fiksuotas 57 proc. pelno ir 53 proc. pajamų augimas.

„Pagrindinis ir ilgalaikis mūsų uždavinys – nuosekli plėtra ir įmonių grupės augimas. Šiuos metus sėkmingai pradėjome Latvijoje: balandžio pabaigoje įsigijome dar vieną įmonę ir nuolat ieškome naujų investavimo galimybių, stebime bei vertiname situaciją rinkoje. Lietuvoje mūsų tikslas – sustiprinti savo pozicijas būsto administravimo srityje, Latvijoje ketiname išlikti rinkos lyderiu. Išplatinę obligacijas ketiname ir toliau investuoti į „namų rinkos“ plėtrą, didinant rinkos dalį Lietuvoje, Latvijoje ir pradedant investuoti Estijoje bei plečiant teikiamų paslaugų savo klientams portfelį. Kelios investicijos taip pat yra numatytos CEE šalyse, jei tam susidarytų palankios sąlygos“, – sako „Civinity“ įmonių grupės valdybos pirmininkas Vitoldas Sapožnikovas.

Anot valdybos pirmininko, paslaugų kokybės gerinimas, šiuolaikinių technologijų taikymas veikloje ir valdymo procesų optimizavimas yra pastatų administravimo paslaugos sudedamosios dalys. Mažesni rinkos žaidėjai dėl finansinių resursų trūkumo to padaryti negali, todėl sėkmingas įmonių konsolidavimas ir tolimesnė plėtra leistų toliau didinti užimamą rinkos dalį ir teikti į klientų poreikius orientuotas paslaugas.

Obligacijos bus platinamos viešo siūlymo metu pagal bendrovės parengtą siūlymo programos bazinį prospektą dėl obligacijų viešo siūlymo ir jų įtraukimo į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Pirmojo obligacijų platinimo etapo metu iki birželio pabaigos planuojama išleisti iki 5 mln. EUR vertės obligacijų emisiją. Vėliau, atsiradus palankiai situacijai rinkoje ir bendrovei siekiant pritraukti papildomų lėšų investicijoms, per 12 mėnesių laikotarpį viešai gali būti pasiūlyta dar iki 5 mln. EUR vertės bendrovės obligacijų.

„Praėjusiais metais pagrindiniu tikslu išsikėlėme įmonių grupės plėtrą ir kol kas kryptingai jo siekiame: buvo įsigytos trys Latvijos rinkoje jau veikiančios pastatų administravimo įmonės. Dėl to, lyginant su 2015 metais, fiksavome ženklų pajamų ir pelno augimą“, – teigia V. Sapožnikovas.

Įmonių grupės pajamos 2016 metais sudarė 23,86 mln. EUR ir buvo 53 proc. didesnės nei 2015 metais, tuo tarpu grynasis pelnas siekė 1.104 tūkst. EUR ir lyginant su 2015 metais padidėjo 57 procentais. Įmonių grupės darbuotojų skaičius lyginant su 2015 metais išaugo daugiau nei 4 kartus ir siekia 1 400.

2016 metais grupės įmonių administruojamų pastatų plotas sudarė 4,835 mln. kvadratinių metrų. Lyginant su 2015 metais jis išaugo daugiau nei 52 procentais.

„Civinity“ įmonių grupei priklauso tokios būsto administravimo bendrovės Lietuvoje kaip „Senamiesčio ūkis“, „Ozo miestas“, „Būsto valda“, „Debreceno valda“, „Vitės valdos“, „Klaipėdos bendrabutis“, „Palangos butų ūkis“, „Kretingos būstas“, būsto ir komercinių pastatų administravimo paslaugas teikiančios įmonės Latvijoje kaip AS „Hausmaster“, SIA „CS Komercserviss“, SIA „Home Master“, SIA „Labo namu agentūra“, SIA „Jūrmalas Naimsaimnieks“ ir kt.

____________________

Šis pranešimas teikiamas išimtinai informaciniais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas, kaip sudarantis pagrindą priimant sprendimą investuoti į AB “Civinity” (Bendrovė) vertybinius popierius. 2017 m. gegužės 29 d. Bendrovė paskelbė savo parengtą ir Lietuvos banko patvirtintą siūlymo programos bazinį prospektą dėl iki 10 mln. EUR vertės obligacijų viešo siūlymo ir jų įtraukimo į prekybą AB Nasdaq Vilnius, taip pat savo parengtas programos 1 dalies (iki 5 mln. EUR vertės obligacijų) galutines siūlymo sąlygas, ir šie dokumentai yra vieninteliai teisiškai saistantys dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie Bendrovę, taip pat apie jos obligacijų viešą siūlyma Lietuvoje,

Bazinis prospektas, programos 1 dalies galutinės siūlymo sąlygos ir kiti dokumentai paskelbti Bendrovės internetiniame tinklapyje (www.civinity.eu) ir siūlymo organizatoriaus UAB FMĮ „Orion securities“ internetiniame puslapyje (http://orion.lt).