Atliekų tvarkymas

Rūšiuodami ir perdirbdami antrines žaliavas ne tik padėsite išsaugoti gamtą, taupyti energiją, saugoti gamtos išteklius, bet ir sumažinti sąvartynų apimtis. Puikus motyvuojantis pavyzdys yra išmetamo popieriaus nauda: perdirbus 1 toną popieriaus galima išsaugoti 17 medžių, 25 tūkst. litrų vandens ir energijos, kurios užtektų 6 mėnesius apšildyti vidutinio dydžio namą. Šis ir daugelis kitų pavyzdžių įodo atliekų rūšiavimo naudą aplinkos tausojimui. Panaudodami savo sukauptas žinias ir taupydami jūsų laiką galime pasiūlyti šias paslaugas:

  • Atliekų rūšiavimas
  • Laikinas atliekų saugojimas
  • Atliekų surinkimas ir išvežimas