Spółki Grupy

Litwa
Wilno
Kowno
Kłajpeda
Połąga
Kretynga
Łotwa
Ryga
Jurmała
Ukraina
Kijow
Krzemieńczuk
Lwów