2019-10-09

2019-10-09

Atjaunināta grupas valde un vadība

Viena no Baltijas valstīs lielākajām mājokļu un komercēku administrēšanas uzņēmumu grupām “Civinity” ir paziņojusi par izmaiņām grupas vadībā. Vadībai pievienojies uzņēmējs Doms Darģis, jaunais grupas vadītājs Ģiedrjus Eidimts. Vadītāju komandas atjaunināšana iezīmē veiksmīgās sadarbības ar biznesa pārvaldības pakalpojumu sabiedrību “Mažeika ir partneriai” posma noslēgumu un jauna attīstības posma sākumu. 

“Mažeika ir partneriai” vadošais partneris Ģintauts Mažeika kopā ar Daļu Andruļonieni un komandu tika uzaicināti pievienoties “Civinity” komandai 2018. gadā. Pārmaiņu komandas mērķis bija novērtēt visas starptautiskās grupas darbības efektivitāti, identificēt būtiskos attīstības izaicinājumus un sagatavot ilgtermiņa pārmaiņu programmu, kas palīdzētu “Civinity” optimizēt iekšējos procesus, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti un radīt labāku darba vidi darbiniekiem.

“Priecājos, ka man bija iespēja pievienoties “Civinity” grupai ar Daļu un viņas komandu. Mēs kopā esam veikuši veiksmīgas un nozīmīgas pārmaiņas. Gandrīz gada laikā grupas rezultāti uzlabojās desmitkārt un to būtībā noteica pareizais lēmums komandā uzaicināt profesionālus, pakalpojumu nozari labi pārzinošus cilvēkus. Mēs savu darbu izdarījām – īstenojām svarīgas pārmaiņas kā uzņēmumu iekšējos procesos, tā klientu apkalpošanā. Tagad esam gatavi tālāko to īstenošanu nodot grupas cilvēkiem, kas šeit strādā ilgus gadus un arī lieliski pārzina ēku apsaimniekošanas nozari. Ticam, ka iegūtā pieredze grupai ļaus vēl vēl spēcīgāk piepildīt klientu cerības,” saka Ģintauts Mažeika, kas atkāpjas no valdes priekšsēdētāja amata. “Mēs apsveicam arī jauno grupas vadītāju Ģiedrju Eidimtu, kas kopā ar Domu Darģi pievienojas grupas valdei. Esam pārliecināti, ka atjaunotā valde sasniegs visus izvirzītos mērķus, nodrošinot konsekventu izmaiņu īstenošanu un tālāku grupas attīstību.”

G. Mažeikas un D. Andruļonienes komandām izdevās ierosināt veselu virkni pārmaiņu, kas palīdzēs grupas darbību padarīt efektīvāku. Izveidota ambicioza un uz sasniegumiem orientēta jauna vadītāju komanda, kam pakalpojumu nozarē ir daudzu gadu pieredze.

Jauno “Civinity” grupas valdi veido locekļi: Doms Darģis, Ģiedrjus Eidimts, kā arī finanšu vadītājs Lins Oboļevičs un attīstības vadītājs Deivids Jacka.

“Šodien jebkuram uzņēmuma jāorientējas uz kompleksu risinājumu un lielākas pievienotās vērtības radīšanu. Mūsu sadarbība ar “Civinity” ļauj mums piedāvāt ne tikai augstas klases dzīvojamās mājas un komerctelpas, bet arī sniegt kvalitatīvu šo objektu uzraudzību. Nešaubos, ka šis jaunais posms palīdzēs mums atklāt vēl ciešākas partnerības iespējas, kuras nesīs labumu gan biznesa, gan privātiem klientiem,” skaidro jaunais “Civinity” valdes loceklis, “EIKA” ģenerāldirektors Doms Darģis.

Doms Darģis ir grupas “EIKA” vadītājs, kas ir viena no lielākajām nekustamā īpašuma attīstīšanas un būvniecības uzņēmumu grupām Lietuvā, kā arī “Civinity” grupai piederošo uzņēmumu “Dizaja” un “Statinių Priežiūra” kopīpašnieks un valdes loceklis. Doma Darģa darbs “Civinity” valdē ļaus paplašināt un nostiprināt “Civinity” un D. Darģa vadīto sabiedrību partnerību.

Ģiedrjus Eidimts ir ēku apkalpošanas grupas uzņēmuma “Pastatų meistrai” vadītājs. Viņš bija atbildīgs arī par “Civinity” uzņēmumu darbību un attīstību Latvijā. Pirms pievienošanās “Civinity” grupai Eidimta kungs ieņēma vadošus amatus dažādās pārtikas piegādes un apsardzes sabiedrībās, ieskaitot “Pristis”, vienu no lielākajiem vājstrāvas sistēmu uzstādītājiem Lietuvā.

“Civinity” grupa Baltijas valstīs ir viena no lielākajām mājokļu un komercēku apsaimniekošanas sabiedrībām. Grupa pārvalda vairāk nekā 20 uzņēmumus, kuri apsaimnieko vairāk par 5 milj. m2 lielu dzīvojamo ēku un komercobjektu platību. Grupā strādā gandrīz 1500 darbinieku.